Odvjetničko društvo Miličević i Šupuković
Područja djelovanja
TRGOVAČKO PRAVO

Pravo trgovačkih društava (ugovori, dozvole, naplata potraživanja, savjetovanje vezano uz pravne poslove trgovačkih društava).

PARNIČNI POSTUPCI

Zastupanje u parničnim postupcima i rješavanje sporova (građansko-procesno pravo).

OVRŠNI POSTUPCI

Zastupanje u ovršnim postupcima (ovrha tražbina – naplata dugovanja, sastavljanje pravnih lijekova u ovršnim postupcima).

NAKNADA ŠTETE

Zastupanje u pravnim poslovima naknade štete (liječničke pogreške, ozljede na radu, prometne nesreće, imovinsko-pravni aspekt).

KAZNENO PRAVO

Zastupanje u kaznenim postupcima (gospodarski kriminal, imovinski delikti, obrane, sastavljanje kaznenih prijava).

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastupanje u prekršajnim postupcima (poduzimanje pravnih radnji protiv optužnih prijedloga, sastavljanje pravnih lijekova protiv presuda i rješenja u prekršajnom postupku).